Kreditvärdighet och vad det är

Kreditvärdighet är ett mått på betalningsförmågan, förmågan att betala sina skulder i tid. För att kunna mäta kreditvärdighet används en rad olika mått och metoder, och ger långivare en bild över den risk som lånet innebär. Att ha hög kreditvärdighet är en fördel vid lån och krediter. En person med hög kreditvärdighet anses alltså medföra mindre risk.

Hur kan långivare ta reda på min kreditvärdighet?

För att fastställa din kreditvärdighet brukar kreditinstituten och långivarna utvärdera din förmögenhet, exempelvis hur mycket du tjänar, din vilja att återbetala lån och krediter, samt din bakgrund med betalningar av krediter. En räkning är exempelvis en kredit då du använder tjänsten först, sedan betalar i efterhand. Om du inte betalar räkningar och krediter i tid, kommer du riskera att få betalningsanmärkning. En betalningsanmärkning visar på en ovilja eller oförmåga att betala igen krediter. Det är ett dåligt tecken för företag som jobbar med att ge ut krediter.

Gamla lån påverkar kreditvärdigheten

Om du har gamla lån som inte är återbetalade kommer din kreditvärdighet också kunna påverkas. Keditinstituten och lånegivarna undersöker ratiot mellan din inkomst och hur stor del av den som är belånad. På så sätt kan de se om du har svårigheter att betala tillbaka det befintliga och nya lånet, om du skulle få ett nytt lån. En för hög ratio, eller för höga eller för många lån, påverkar din kreditvärdighet negativt.

Bästa lånegivare just nu:

(5/5)
Freedom Finance har samlat flera långivare under ett tak för att hitta det bästa alternativet för dig med en marknadens lägsta räntor. Institutet är oberoende för att ge dig det bästa alternativet. Du ansöker om lån gratis.

Mer information


(4/5)
Om du letar efter bostadslån och har betalningsanmärkningar, obetalda skulder, inte har fast anställning, är egenföretagare eller inte har kredithistorik i Sverige är detta rätt val.

Mer information